ΕλληνικάΑγγλικά

Βέλτιστη Ενεργειακή Διαχείριση Αυτόνομων Υβριδικών Συστημάτων

 

Τα παρόν έργο υλοποιείται στα πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος:

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ανήκει στη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας».

Το έργο θα διερευνήσει μεθόδους βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης αυτόνομων υβριδικών συστημάτων και θα αναπτύξει μια πρότυπη υποδομή όπου θα εφαρμοστούν οι ενεργειακές πολιτικές διαχείρισης όπως αυτές θα προκύψουν από την θεωρητική μελέτη.

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              Copyright © 2019 PSDI